Posted by admin

Sprawna oraz profesjonalna wycena spółek
Szybka oraz rzetelna wycena spółek zapewniona jest przez markę Cann Advisory. Prace zrobione są przez umiejętnych ekspertów, podchodzących do zleceń z zaangażowaniem. Klienci mogą oczekiwać, że wszystko będzie wykonane na wysokim poziomie. Eksperci wyceniają: spółki, zorganizowane części firm, pakiety większościowe i mniejszościowe spółek, a też projekty o charakterze inwestycyjnym. Usługa może odnosić się do: małych działalności gospodarczych, spółek cywilnych, firm z sektora średniego i do dużych zakładów pracy i spółek. Zawsze w czasie działania jaką jest wycena spółek wdrożone są techniki adekwatne dla zamierzeń klienta. Specjaliści na dodatek uwzględniają aktualną sytuację ekonomiczną zakładu. Doświadczenie ekspertów pozwoli na wszechstronne podejście, a także na to, by analizować wyceny spółek przygotowane przez odrębnych specjalistów. Do Cann Advisory można zgłaszać się, kiedy: ma nastąpić nabywanie albo wyprzedanie przedsiębiorstwa, zaplanowana jest fuzja spółki, zaplanowano podział przedsiębiorstwa albo wszechstronne planowanie podatkowe. Inne przesłanki to: ma miejsce postępowanie arbitrażowe, ma miejsce emisja nowych akcji albo udziałów w spółce, potrzebna jest analiza planowanych opcji strategicznych, czy przymusowy wykup udziałowców mniejszościowych. Wycena jest wszechstronna i zawiera: wycenę nieruchomości i maszyn. Z tego powodu pozwoli na efektywne zrealizowanie planów firmy, bez jakiegokolwiek ryzyka. Cann Advisory to firma rekomendowana na rynku.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.